Subsidiecon

helpt bedrijven, stichtingen en verenigingen groeien met subsidies en fondsenwerving

Werkwijze 


Werkwijze Subsidiecon

Subsidiecon ondersteunt bij alle stappen in het succesvol aanvragen van subsidies en zorgt voor een correcte afhandeling en verantwoording.


Vooronderzoek

Als eerste kijken wij samen naar uw project. Misschien heeft u alleen nog een idee, of staat er al een projectplan op papier. Subsidiecon onderzoekt voor u welke fondsen en subsidies passen bij het doel en de voorwaarden die horen bij de beschikbare regelingen. Bij onduidelijkheden nemen wij contact op met het vermogensfonds of de organisatie, die de subsidie verstrekt. Hierdoor is de slagingskans voor uw aanvraag en de kans op een positieve toezegging groter.


Beslissen

De verwachte kans op succes bij de subsidieverlener, de tijd die in de aanvraag geïnvesteerd moet worden en de eventuele opbrengst, bepalen of u gebruik wilt maken van een regeling. In samenwerking met Subsidiecon beslist u zelf waar wij uw aanvragen in zullen dienen.


Aanvragen

Als u heeft besloten een project in te dienen voor een subsidie, start Subsidiecon voor u de aanvraag op. Samen met u schrijft Subsidiecon het projectplan, vult alle vragen in en maakt de begroting voor u op. Daarnaast let Subsidiecon erop dat alle benodigde formulieren en verklaringen worden toegevoegd bij uw subsidieaanvraag. Natuurlijk houden wij daarbij de deadline van uw aanvraag goed in de gaten!


Projectadministratie

Als de subsidie wordt toegewezen voor uw project, is het belangrijk dat de projectadministratie goed op orde is. Vaak zijn er administratieve voorwaarden waar u aan moet voldoen. Subsidiecon ondersteunt u graag met een goede projectadministratie. Met een goede administratie kunt u niet alleen zelf zien hoe het project er voor staat, ook moet er voldaan worden aan de voorwaarden die de subsidieverlener stelt.


Eindverantwoording

Na afloop van het project vraagt de subsidieverlenende organisatie altijd om een gedetailleerd eindverantwoording met een financieel verslag. Ook hier wil Subsidiecon graag bij helpen, zodat uw project in alle opzichten een succes wordt. 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

E-mailen
Bellen